Minggu, 25 Desember 2011

Merry Christmas 2011

"Ing dina iki wis miyos Juru Slametmu ana ing kuthané Sang Prabu Dawud, yakuwi Sang Kristus kang jumeneng Gusti. Déné tengerané mengkéné: Kowé bakal weruh bayi sing digedhong, sumèlèh ana ing wadhah pakaning kéwan." [Lukas 2:11-12]
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar